BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miềnTổng tiền năm  đầuTổng tiền năm tiếp theo
.vn             770,000                     460,000
.com.vn  | .net.vn  | .biz.vn             670,000                     360,000
.name.vn                82,000                       52,000
.org.vn  | .info.vn  | .gov.vn   | .edu.vn  | .pro.vn  | .health.vn  | .ac.vn  | Tên miền theo giới hạn  địa giới hành chính .VN   | .int.vn             490,000                     260,000
.vn có 1 ký tự         40,420,000                40,110,000
.vn có 2 ký tự         10,420,000                10,110,000
Tên miền Tiếng Việt               42,000                       42,000

Xem thêm: Hosting là gì

Tên miền Quốc tếPhí năm đầu / Phí duy trì hàng năm
.com                                                 299,000
.net                                                 319,000
.org                                                 339,000
.info                                                 370,000
.biz                                                 370,000
.club                                                 360,000
.pw                                                 475,000
.xyz                                                 285,000
.click                                                 245,000
.work                                                 215,000
.top                                                 278,000
.site                                                 770,000
.online                                                 790,000
.tech                                                 915,000
.shop                                                 890,000
.tel                                                 338,000
.onl,.pictures                                                 315,000
.webcam,.trade,.country,.beer                                                 685,000