BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền Tổng tiền năm  đầu Tổng tiền năm tiếp theo
.vn              770,000                      460,000
.com.vn  | .net.vn  | .biz.vn              670,000                      360,000
.name.vn                 82,000                        52,000
.org.vn  | .info.vn  | .gov.vn   | .edu.vn  | .pro.vn  | .health.vn  | .ac.vn  | Tên miền theo giới hạn  địa giới hành chính .VN   | .int.vn              490,000                      260,000
.vn có 1 ký tự          40,420,000                 40,110,000
.vn có 2 ký tự          10,420,000                 10,110,000
Tên miền Tiếng Việt                42,000                        42,000

Xem thêm: Hosting là gì

Tên miền Quốc tế Phí năm đầu / Phí duy trì hàng năm
.com                                                  299,000
.net                                                  319,000
.org                                                  339,000
.info                                                  370,000
.biz                                                  370,000
.club                                                  360,000
.pw                                                  475,000
.xyz                                                  285,000
.click                                                  245,000
.work                                                  215,000
.top                                                  278,000
.site                                                  770,000
.online                                                  790,000
.tech                                                  915,000
.shop                                                  890,000
.tel                                                  338,000
.onl,.pictures                                                  315,000
.webcam,.trade,.country,.beer                                                  685,000