Điều khoản sử dụng

 1. Lời giới thiệu

VINASECO (“Chúng tôi”) cung cấp cho bạn dịch vụ về Mobile App và các dịch vụ khác có thể phát sinh tuỳ từng thời điểm. Để việc cung cấp dịch vụ có thể đáp ứng tối đa các nhu cầu của bạn, đòi hỏi chúng tôi phải hiểu rõ một số dữ liệu cá nhân của bạn. Dù vậy nhưng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn đã, đang và sẽ luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn giải thích rõ cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách về quyền riêng tư này (“Chính sách”), được áp dụng từ tháng 01/2020, sẽ giải thích chi tiết các vấn đề liên quan dưới đây.

 1. Giới thiệu về chính sách

Chính sách này đề cập đến mối quan hệ dữ liệu cá nhân giữa bạn với chúng tôi. Chính sách áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ liên quan nào (“Dịch vụ”). Các điều khoản chi phối việc sử dụng Dịch vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng (“Điều khoản và Điều kiện sử dụng”). Theo thời gian, chúng tôi có thể phát triển dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ bổ sung. Nếu việc cung cấp dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này có thể dẫn tới thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin và các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Nếu không được quy định cụ thể khi chúng tôi giới thiệu thì các dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung sẽ tuân thủ theo Chính sách này.

 1. Quyền lợi và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát

Cho dù bạn đã cho phép chúng tôi truy cập, thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin riêng tư của bạn, bạn vẫn có quyền: Quyền chỉnh sửa – quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân khi dữ liệu không chính xác hoặc không hoàn chỉnh; Quyền hạn chế – quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn; bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin quy định tại Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Vinaseco.vn cho phép người dùng sử dụng tiếp cận thông tin cá nhân và chỉnh sửa qua tài khoản của mình trên Website. Hoàn toàn miễn phí.

 1. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi đã trình bày các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, lưu giữ và sử dụng về bạn như sau: Loại dữ liệu cá nhân; Mô tả loại dữ liệu; Dữ liệu đăng ký sử dụng dịch vụ. Đây là dữ liệu do bạn cung cấp: (i) Để cho phép bạn sử dụng dịch vụ và (ii) Để chúng tôi có cơ sở tư vấn cho nhu cầu của bạn. Dữ liệu này gồm có: Họ tên, số điện thoại di động.

 1. Chúng tôi lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì?

Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ và đồng ý cho chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn, chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn nhằm đảm bảo khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn và giúp Dịch vụ của chúng tôi tối ưu hoá khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn để (i) Hỗ trợ bạn sử dụng dịch vụ; (ii) Cho các mục đích kinh doanh hợp pháp; (iii) Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; (iv) Giải quyết tranh chấp; (v) Thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị; (vi) Thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường; (vii) Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ; và (viii) Quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng Ứng dụng cũng như xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của Ứng dụng của chúng tôi.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin;

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên hệ thống quản lí, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp hoặc khi hợp đồng kết thúc và không gia hạn thêm.

 1. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký sử dụng dịch vụ và những dữ liệu di động mà bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập của bạn có thể chia sẻ: Loại người nhận; Lý do chia sẻ; Các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật để vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sử dụng các đối tác tiếp thị và quảng cáo nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các đối tác tiếp thị và quảng cáo nhất định để gửi cho bạn thông tin quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu của bạn cho đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Các Công ty khác cùng tập đoàn Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty trong tập đoàn để tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và để cho phép duy trì và cung cấp Dịch vụ cho bạn. Cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ dữ liệu Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi thật lòng tin tưởng rằng chúng tôi phải làm như vậy để thực hiện nghĩa vụ hợp pháp theo pháp luật hiện hành hoặc tuân thủ quy định pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu tin rằng điều đó là cần thiết cho mục đích của chúng tôi, hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba liên quan đến an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, kiện tụng, điều tra hình sự, bảo vệ sự an toàn của bất kỳ cá nhân nào, hoặc để ngăn chặn các trường hợp tử vong hoặc tổn hại thân thể sắp xảy ra, nếu chúng tôi cho rằng lợi ích đó không ảnh hưởng đến lợi ích hoặc các quyền cơ bản và quyền tự do mà việc thực thi các quyền đó đòi hỏi dữ liệu cá nhân của bạn phải được bảo vệ. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp chúng tôi bán hoặc thương lượng để bán doanh nghiệp có người mua hoặc người mua tiềm năng.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VINASECO

 • Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trần Tech, số 19 ngõ 174 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • SĐT: 0832 250 997
 • Email: [email protected]
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VINASECO

 • Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trần Tech, số 19 ngõ 174 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • SĐT: 0832 250 997
 • Email: [email protected]
 1. Đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình; Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào hoàn toàn an toàn. Chúng tôi đã triển khai nhiều chính sách khác nhau để phòng tránh rủi ro cao thất thoát dữ liệu của bạn.

 1. Thay đổi chính sách

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng cho Chính sách này, chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi và đăng tải trên Ứng dụng … Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua Ứng dụng sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.

 1. Bản quyền và thương hiệu

Chúng tôi là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ đăng tải trên Ứng dụng này. Bạn không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản.

Vinaseco là đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số cho các tổ chức hành nghề luật tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào được đồng hành với hơn 100 tổ chức hành nghề luật trong nhiều lĩnh vực: đất đai, doanh nghiệp, giấy phép, tranh tụng,…

14. Quy trình giao kết hợp đồng khi đặt hàng trực tuyến trên website dulieuphapluat.vn

 

Bước 1: Quý Khách hàng gõ và tìm kiếm website dulieuphapluat.vn

Bước 2: Quý Khách hàng click vào nút “Bảng giá”. Website sẽ hiện các thông tin về các gói tra cứu văn bản phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.

Bước 3: Sau khi tìm được gói dịch vụ ưng ý.  Tại đây, dulieuphapluat.vn sẽ cung cấp các thông tin liên quan về dịch vụ để khách hàng tìm hiểu như công dụng, giá cả… (được xem như các điều khoản của hợp đồng). Nếu muốn mua gói dịch vụ chỉ cần nhấn vào nút “đăng ký. Bước này thể hiện việc khách hàng đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với dulieuphapluat.vn.

Bước 4: Hoàn tất việc chọn mua gói dịch vụ phù hợp, khách hàng đi đến nhập các thông tin thanh toán,bao gồm: Họ và tên người nhận hàng, số điện thoại, địa chỉ … Sau đó nhấn nút “đăng ký tài khoản”. Nút này thể hiện việc khách hàng đã rà soát và xác nhận toàn bộ nội dung giao dịch mua bán với dulieuphapluat.vn. Khách hàng sẽ thanh toán trực tuyến qua tài khoản ngân hàng cho dulieuphapluat.vn, sau đó quý khách hàng sẽ được phép sử dụng gói dịch vụ mà quý khách lựa chọn.

Bước 5: Sau cùng, khi khách hàng đã đồng ý mọi điều khoản mua hàng, trên trang web sẽ hiển thị “ Yêu cầu đặt hàng của bạn đã được lưu vào hệ thống. Mã đơn hàng của bạn là: #*****. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.”.

Hệ thống sẽ tự ghi nhận thời điểm đặt mua và các thông tin khách hàng để dulieuphapluat.vn liên hệ trực tiếp và thực hiện việc giao kết hợp đồng.

Và giao dịch mua bán trên hệ thống dulieuphapluat.vn sẽ kết thúc khi khách hàng nhận được gói dịch vụ mà khách hàng yêu cầu và hoàn tất thủ tục thanh toán cho dulieuphapluat.vn.

 

Vinaseco là đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số cho các tổ chức hành nghề luật tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào được đồng hành với hơn 100 tổ chức hành nghề luật trong nhiều lĩnh vực: đất đai, doanh nghiệp, giấy phép, tranh tụng, ...

VINA CASE - Phần mềm quản lý dịch vụ và hồ sơ pháp lý là sự lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức hành nghề luật tại Việt Nam. VINA CASE giúp các tổ chức hành nghề luật tự động hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý hợp đồng - tài chính - nhân sự trên cùng 1 nền tảng.

Để nhận tư vấn  và trải nghiệm phần mềm miễn phí. Hãy điền vào biểu mẫu dưới đây.