Gói cá nhân

200.000 đồng / thángDành cho cá nhân có nhu cầu quản lý hồ sơ, hợp đồng dịch vụ
 • Cơ hội khách hàng
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý hợp đồng dịch vụ
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý giá dịch vụ
 • Tối đa 1 tài khoản
 • 2GB dung lượng lưu trữ / tài khoản

Gói cơ bản

1.000.000 đồng / thángDành cho các đơn vi, tổ chức quy mô nhỏ, có nhu cầu quản lý hồ sơ
 • Cơ hội khách hàng
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý hợp đồng dịch vụ
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý biểu mẫu dịch vụ
 • Quản lý giá dịch vụ
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý công nợ
 • Báo giá, hợp đồng tự động
 • Tối đa 15 tài khoản
 • 2GB dung lượng lưu trữ / tài khoản

Gói chuyên nghiệp

2.000.000 đồng / thángDành cho các đơn vi, tổ chức có quy mô vừa và lớn, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ
 • Cơ hội khách hàng
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý hợp đồng dịch vụ
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý biểu mẫu dịch vụ
 • Quản lý giá dịch vụ
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý công nợ
 • Báo giá, hợp đồng tự động
 • Quản lý cơ cấu tổ chức
 • Hồ sơ nhân sự
 • Chấm công
 • Công thức lương cơ bản
 • Công thức lương KPI
 • Tính lương tự động
 • Tối đa 25 tài khoản
 • 2GB dung lượng lưu trữ / tài khoản

Chi phí tư vấn, số hóa tài liệu và khởi tạo dịch vụ

Quý khách hàng chỉ đóng 01 lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng dịch vụ

Gói dịch vụGói cá nhânGói cơ bảnGói chuyên nghiệp
Phí khởi tạo (Bắt buộc)500.000 đồng3.000.000 đồng5.000.000 đồng
Phí đào tạo trực tiếp (Tùy chọn)600.000 đồng / buổi
Phí đào tạo online (Tùy chọn)Miễn phí trong giai đoạn triển khai
Sau giai đoạn triển khai 200.000 đ/người/ngày

CHI PHÍ KHÁC

Chi phí dành cho khách hàng có nhu cầu phát sinh dịch vụ

Gói dịch vụGói cá nhânGói cơ bảnGói chuyên nghiệp
Mua thêm tài khoản200.000 đồng / tài khoản40.000 đồng / tài khoản50.000 đồng / tài khoản
Mua thêm dung lượng lưu trữ500.000 đồng / 500GB dữ liệu / tháng

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất