Tính năng của Vinas Doc

Vinas Doc tích hợp một số công cụ trí tuệ nhân tạo giúp người dùng tìm kiếm hiệu quả như: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, phân tích định nghĩa pháp lý, phân tích văn bản liên quan theo từ khoá, …

Tìm kiếm

Tìm kiếm theo điều kiện

Tìm kiếm văn bản theo 1 hoặc nhiều từ khoá kết hợp với điều kiện: chính xác, đồng thời, không bao gồm, nhóm các từ khoá, …

Tìm kiếm theo điều kiện

Tìm kiếm văn bản theo 1 hoặc nhiều từ khoá kết hợp với điều kiện: chính xác, đồng thời, không bao gồm, nhóm các từ khoá, …

Bộ lọc nâng cao

Người dùng có thể lọc văn bản theo Loại văn bản, tình trạng, ngày ban hành, sắp xếp văn bản, …

Tìm kiếm theo từ viết tắt

Tìm kiếm theo các chữ cái đầu của văn bản. Ví dụ: “blhs” thay cho “Bộ luật hình sự”, “blds” thay cho “Bộ luật dân sự”

Phân tích từ khoá trong văn bản

Phân tích định nghĩa

Khi quét chọn từ khoá, người dùng có thể xác định từ khoá đó có định nghĩa là gì, quy định tại văn bản nào

Tìm văn bản pháp luật liên quan

Khi quét chọn 1 văn bản, người dùng có thể xác định các văn bản pháp luật liên quan tới từ khoá đó.

Tìm Bản án liên quan

Khi quét chọn 1 văn bản, người dùng có thể xác định các bản án liên quan tới từ khoá đó.

Tìm kiếm án lệ

Khi quét chọn 1 văn bản, người dùng có thể xác định các Án lệ liên quan tới từ khoá đó.

Khám phá văn bản

Toàn văn

Người dùng có thể truy cập toàn bộ nội dung văn bản và thực hiện phân tích từ khoá, xem hướng dẫn mà không cần đăng nhập.

Lược đồ

Người dùng có thể xác định được mối quan hệ của văn bản với các văn bản sửa đổi, thay thế, bổ sung, hướng dẫn, ….

Hướng dẫn

Khi xem 1 điều khoản, người dùng có thể biết được điều khoản đó đã bị sửa, đổi, thay thế, bổ sung, điều chỉnh, …. bởi văn bản nào.

Phân tích định nghĩa

Khi sử dụng tính năng này, người dùng có thể xác định tất cả các định nghĩa pháp lý có trong văn bản, ý nghĩa và văn bản quy định.

Tải văn bản

Người dùng có thể tải văn bản định dạng Word hoặc PDF (bản gốc / bản sao) về máy để thuận tiện lưu trữ, in ấn

Đánh dấu văn bản

Ứng dụng hỗ trợ người dùng tạo thư mục và lưu trữ văn bản vào các thư mục đó.