Giới thiệu về ứng dụng Vinas Doc

Dữ Liệu Pháp Luật là Ứng dụng tra cứu văn bản pháp luật Việt Nam, cung cấp hơn 1 triệu văn bản pháp luật, các tài liệu thiết yếu của chính phủ, tài nguyên quốc tế, bản án, án lệ, v.v.

Dữ Liệu Pháp Luật giúp các cơ quan chính phủ, công ty luật, cơ quan tố tụng, tập đoàn, người nghiên cứu, sinh viên,… truy cập vào cơ sở dữ liệu pháp lý phong phú, chính xác, không mất thời gian và chi phí tra cứu trên các cơ sở dữ liệu khác.

Dữ Liệu Pháp Luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ, thuật toán tra cứu độc đáo trên thế giới, giúp người dùng có thể tra cứu một cách thuận tiện nhất.

Xem Cơ sở dữ liệu

“Suy cho cùng, vấn đề tư pháp là ở đời và làm người”

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giá cả hợp lý

Dữ Liệu Pháp Luật cung cấp cho người dùng Công cụ tra cứu với 1 triệu văn bản, giúp người dùng tiết kiệm 80% thời gian với khoản chi phí nhỏ.

Dữ Liệu Pháp Luật luôn nâng cấp thêm tính năng, hiệu năng, văn bản hàng ngày, hàng tuần mà người dùng không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

Xem các gói tài khoản

Tính năng

Dữ Liệu Pháp Luật tích hợp một số công cụ trí tuệ nhân tạo giúp người dùng tìm kiếm hiệu quả như: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, phân tích định nghĩa pháp lý, phân tích văn bản liên quan theo từ khoá, …

Khám phá các tính năng

“Tất cả những lực lượng trên thế giới này cũng không mạnh bằng một ý tưởng đến khi đúng thời điểm.”

VICTO HUGO